YOUNG

Science for Schools

Science for Schools er Arctic Frontiers' og Nordnorsk Vitensenters tilbud til ungdomsskoler og videregående i Tromsø. Målet med prosjektet er å vekke nysgjerrighet for og øke kunnskapen om arktisk forskning.

Bildet viser fire skoleelever foran plakaten sin med overskriften

Prosjektet består av tre deler: en inspirasjonsdag, arbeid på skolene og presentasjon av egen forskning. 

På inspirasjonsdagen får elevene møte forskere som jobber med aktuelle problemstillinger innen klima, natur og teknologi i Arktis. I 2023 handlet foredragene om blant annet kråkebolleinvasjon i Tromsøysundet, forskningstokt i Antarktis på jakt etter hvallyder, energieffektivisering og hvordan polarforskning er nyttig for å forstå klimaendringene. I tillegg fikk alle elevene være med på quiz, film og se i utstillinga på Polaria.

Etter inspirasjonsdagene arbeider elevene med egne forskningsprosjekt med temaet «Arktis». Gruppene jobber med forskningsmetode, fra utvikling av problemstillinger, til datainnsamling, analyse, drøfting og konklusjon. Problemstillingenes temaer spenner fra sur nedbør, til tangsnacks og urfolks rettigheter.   

Til slutt presenterer elevene arbeidet sitt på skolen. De beste plakatene får komme til plakatutstillingen på Nordnorsk Vitensenter, hvor elevene får møte grupper fra andre skoler. Her får de også være med på flere og mer spesialiserte foredrag. Elevene er med i konkurransen om å få stille ut plakatene sine på Arctic Frontiers-konferansen. I 2023 fikk noen av elevene omvisning på forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» som belønning for innsatsen. 

Formålet med prosjektet er formidle ny forskning og engasjere den oppvoksende generasjonen i arktiske problemstillinger. I tillegg ønsker vi å skape en arena der ungdom får jobbe med sine egne forskningsprosjekter og dermed være en del av det viktige arbeidet som skjer i egen region. Her får elevene muligheten til å se hvordan forskere jobber med de temaene vi leser om i lærebøkene, og de får lokalt forankrede eksempler på anvendelse av ulik kunnskap i forskning. 

 

Science for Schools støttes av Samfunnsløftet.

Conferences

Skip to content