OPEN

Harstad

Styrking av Nord: Forsvaret og næringsutvikling

Nye utfordringer og nye muligheter

Økende geopolitiske endringer, økende militær tilstedeværelse og NATO-ekspansjon i Arktis påvirker regionen. Ulike sektorer må tilpasse seg til nye oppgaver, og et sterkt sivilsamfunn, som omfatter infrastruktur, forsyningskjeder og kriseberedskap, er avgjørende for lokal og regional utvikling.  

Er regionen og det lokale næringslivet rigget til for å ta fatt på disse utfordringene og kapitalisere på mulighetene? Hva som skal til at lokale og regionale næringslivsaktører lykkes med å både bli leverandører til forsvaret og hvilke ringvirkninger kan det ha for lokale samfunn? 

Den geopolitiske situasjonen kan være med på å bidra til forbedrede grenseoverskridende samarbeid, ikke bare på nasjonalt nivå, men også regionalt og lokalt, men hva kreves for å skape de beste forutsetningene for denne utviklingen?

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi ber om at interesserte melder seg på under:

Program

Mer informasjon kommer snart!

Conferences

Skip to content